Hållplatskarta: Köpenhamn - Ingerslevsgade

Viktig information från Festivalbussen:
Platserna märkta på kartan är inte exakta angivelser över vart bussen stannar, utan ger dig en ungefärlig plats!